Workshop: Inbound som frister

Inbound marketing eller pullmarketing er to fine fremmedord som betyr mer eller mindre det samme. De refererer til at tradisjonelle medier er ”push-medier” der markedsføreren kan ”dytte” et budskap ut til en bruker. Internettmarkedsføring krever imidlertid andre grep, fordi web er et ”pull-medium”. Her er du avhengig av at bruker oppsøker deg, at denne selv ”trekker” eller henter den informasjonen hen er ute etter. Her handler mye om timing, og med godt innhold kombinert med automatisert markedsføring (marketing automation) finnes det mange smarte måter å tiltrekke seg de rette kundene når de er i rett modus.

webROI kan hjelpe deg med å

  • utvikle eller rådgi om relevante pullstrategier og gode verktøy
  • utvikle konsepter som gjør at bruker vil ønske å oppsøke nettstedet ditt
  • rådgi om brukernes adferdsmønstre og hvordan du kan posisjonere deg i forhold til disse
  • utvikle relevante personas og sette opp relaistiske kundereiser
  • planlegging av innhold for automatisert markedsføring

Kontakt oss i dag for en workshop om inbound strategi