Digital marketing mentor

Digital markedsføring har gjort marketing til en kontinuerlig prosess som på sitt beste er godt integrert med både salg og kundeservice. Derfor skjer mer og mer av marketingjobben internt hos merkevaren selv. Det krever at du som markedssjef eller marketingansvarlig er operativ og har innsikt. Siden arbeidet er dynamisk og utviklingen skjer fort er det mange av dere som savner en støttespiller som kjenner dine mål og visjoner, men likevel kan bidra med et “fugleperspektiv” og motivere den gode utviklingen. Som din marketing mentor gir jeg deg nytten av et friskt blikk fra en medspiller, samtidig som du jobber mer kostnadseffektivt enn om du skulle outsourcet jobben.

Mål: Å gjøre deg enda bedre i din jobb som marketingansvarlig

Den aller viktigste rollen for din marketing mentor er derfor å spille deg bedre. Det gjør jeg ved å kombinere operativ markedsføringserfaring og smidig metodikk med internasjonalt anerkjente coachingmetoder (CTI). Resultatet er at vi sammen skaper fremdrift gjennom konkrete mål og handling, fra møte til møte.

Vi kan møtes “live” eller digitalt. Frekvens og antall møter bestemmes av dine behov. Så enten du eller noen i teamet ditt bare trenger en kickstart eller det er behov for en fast sparringspartner kan jeg som din marketing mentor hjelpe og bidra til din webROI.

WEBROI kan bl.a hjelpe deg med å

  • sette mål, visjoner og verdier som skapet ROI (Return on Investment)
  • sikre markedsaktiviteter som fremmer disse målene
  • motivere til gjennomføring og kontinuerlig forbedring basert på fakta
  • holde deg kontinuerlig oppdatert på markedsmulighetene
  • tolke og utnytte data til forbedring (webanalyse)
  • gjøre mer av det som fungerer og mindre av det som ikke gjør det
  • Kontinuerlig optimalisere din markedsplan basert på dette
  • Bidra til bedre forankring av webmarkedsføringen hos ledelse og styre

Ta kontakt i dag om du ønsker deg en marketing mentor