Viral markedsføring

At andre snakker positivt om deg, og videresender dine annonser og andre innlegg til hverandre, er noe de fleste annonsører ønsker. Når viral markdsføring gjøres på riktig måte får du mye gratis reklame med høy troverdighet. Det er fordi vi stoler på anbefalinger fra venner og kjente (peer to peer). Samtidig er det en krevende kunst å lage og følge opp effektiv viralmarkedsføring, ikke minst fordi man i stor grad må overlate kontrollen til brukeren.

webROI kan hjelpe deg med å

  • identifisere viralt potensial i din markedsføring
  • bidra til relevant delings- og tipsfunksjonalitet på dine websider
  • utvikle kampanjer og tiltak som har potensiale for brukerdeling
  • utvikle innholdsbaserte delingskonsepter
  • veilede redaksjonelt oppsett og arbeidsform for å overvåke og vedlikeholde virale kampanjer

Kontakt oss i dag for en samtale om viral markedsføring