Workshop: Inbound som frister

Inbound marketing eller pullmarketing er to fine fremmedord som betyr mer eller mindre det samme. De refererer til at tradisjonelle medier er ”push-medier” der markedsføreren kan ”dytte” et budskap ut til en bruker. Internettmarkedsføring krever imidlertid andre grep, fordi web er et ”pull-medium”. Her er du avhengig av at bruker oppsøker deg, at han selv ”trekker” eller henter den informasjonen han er ute etter, og at han finner deg når han faktisk er på jakt. Her handler mye om timing, og med nye virkemidler som kombinasjonen «big Data» og automatisert markedsføring (marketing automation) er det kommet nye spennende måter å tiltrekke seg de rette når de er i rett modus.

webROI kan hjelpe deg med å

  • utvikle eller rådgi om relevante pullstrategier
  • utvikle konsepter som gjør at bruker vil ønske å oppsøke nettstedet ditt
  • rådgi om brukernes adferdsmønstre og hvordan du kan posisjonere deg i forhold til disse
  • Planlegge og starte opp automatisert markedsføring
  • Optimalisering av innhold for automatisert markedsføring

Kontakt oss i dag for en workshop om inbound strategi