Digitalt omdømme – på målgruppens premisser

Digitalt omdømmearbeid spenner fra positivt PR-arbeid til skadebegrensende ”ryktefiksing” og ikke minst – respons som krever overvåkning. Hva blir egentlig sagt om deg og dine produkter i ”blogosfæren” og på Facebook? Har du noen ambassadører eller nettroll du ikke vet om?Merkevaren bygges i mindre og mindre grad utelukkende av brandet selv, så det blir viktigere og viktigere å spille på lag med målgruppen. Det vil påvirke ditt omdømme, din merkevare, og ikke minst dine salgsresultater i stor grad. Brukere søker bredt på nett for å gjøre seg opp en mening om både bedrifter og merkevarer, så her er det viktig å delta som en aktiv og troverdig aktør.Vi må ikke bare følge med på hva som sies – vi må interagere på riktig måte og rett tidspunkt.

webROI kan hjelpe deg med å

  • overvåke hva som sies om deg/ditt firma/dine produkter
  • definere relevante tiltak i samarbeid med deg
  • motblogge/kommentere på innlegg
  • Skape et godt ambassadørmiljø
  • etablere firmablogg
  • produsere tekster og innlegg og dine emner til firmablogg
  • utvikle retningslinjer og rutiner for blogginnhold og sosiale medier
  • Smart/riktig bruk av influencer marketing
  • følge opp og optimalisere effektene over tid

Kontakt oss i dag for en samtale om digitalt omdømme